Čestitka

Dragi športni sodelavci in prijatelji.

Vsem, ki živimo in delamo v športu – za šport, želim,
da uspešno vztrajamo naprej in skupaj – “po športno”.

Nevenka