ŠZ-OHK

O nas

Športna zveza Občine Hrpelje – Kozina je bila uradno ustanovljena 10. marca 1998.

Pobudo k združitvi športnih društev v zvezo društev, preko katere bi enotneje, uspešneje in bolj konstruktivno obravnavali in reševali skupne cilje in naloge na področju športa, so društva podpisala že leta 1995. Takrat je zvezo vodil Silvester Kastelic, ki je aktiven v zvezi še danes. Predsednika sta bila tudi Mihael Jezeršek in Dejan Čeranič.

Športna zveza si prizadeva za izboljšanje pogojev dela športnih društev, povezovanje pri aktualnih športnih vprašanjih, pridobivanju dodatnih sredstev za šport in športne programe, ter promocijo športa tako na področju športne rekreacije kot kakovostnega in vrhunskega športa.

V zadnjih letih je sodelovanje s sosednjimi športnimi zvezami pripomoglo k nagrajevanju športnikov, vodenju in spremljanju rezultatov in uspehov ter dosežkov športnic, športnikov, posameznikov in ekip, kot tudi delavcev v športu. Tako vsako leto štiri sosednje občine organiziramo odmevno prireditev Športnik leta Krasa in Brkinov.

Športna zveza pa ima tudi javno pooblastilo občine (po Pravilniku o najemu športne dvorane), da pripravi osnutek razporeda za termine v športni dvorani pred pričetkom šolskega leta in tekmovalne sezone.

Bogat lokalni šport temelji na delu prostovoljcev, zato je povezovanje preko zveze dodana vrednost. Mi pa se bomo trudili, da promoviramo šport, tako tekmovalni in vrhunski, kot rekreacijo ali šport za zdravje!


Vodstvo

ŠZOHK vodi predsednik, izvoljen na redni letni skupščini. Mandat predsednika traja štiri leta. Aktualna predsednica vodi ŠZOHK drugi mandat.

Vodstvo in organi v mandatnem obdobju 2018 – 22:

Predsednica ŠZOHK

 • Nevenka Ražman

Upravni odbor

 • Predsednica: Nevenka Ražman
 • Podpredsednik: Radovan Hrvatin

Člani:

 • Zdenko Benčič
 • Vojko Dobrila
 • Anže Dujmovič
 • Branko Dujmovič
 • Silvester Kastelic

Nadzorni odbor

 • Predsednik: Guido Forniz

Člana:

 • Andrej Čepar
 • Zdenko Gustinčič

Častno razsodišče

 • Predsednik: Evgen Grk

Člana:

 • Boris Bernetič
 • Roman Ceglar

Dokumenti

 1. Statut 
 2. Strategija razvoja športa v Občini Hrpelje-Kozina 2014-2018
 3. Zapisniki sej (v pripravi)

Smo članica…

 •   

 

 • Regijske pisarne Koper, Športna zveza Koper
  Cesta Zore Perello – Godina 1, Koper