PREDLOGI ZA PRIZNANJA ŠPORTNIK KRASA IN BRKINOV ZA 2020


Leto 2020 je vse nas posebej zaznamovalo. Človeštvo je vrednoto zdravje postavilo nad vse.
S ciljem varovanja slehernega človeka in zdravja pa smo z vsemi silami vzporedno stopili športniki, športnice in vsi športni delavci in prostovoljci, saj je šport temelj in dejavnik, ki zdravje ohranja in ga krepi. In prav gibanje in šport sta aktivnosti, ki smo ju v tem času najbolj vzpodbujali in ohranjali, za telesno, duševno in socialno zdravje. In v luči te vrednote
in pomena športa za zdravje vseh in vsakega od nas, želimo letos še toliko bolj s športom povezati vse, v vrednotah tradicije, odličnosti, povezovanja in sodelovanja, čeprav na drugačen način.

Tradicionalno vsako leto športne sile Občin Divača, Hrpelje Kozina, Komen ter Sežana skupaj organiziramo in slavnostno strnemo športno dogajanje s podelitvijo priznanj in zahval najzaslužnejšim. In tudi letos ne bo nič drugače. Vsaj želimo si tako. Pozabimo na težo dogodkov in življenja. Spomnimo se, da so med nami športnice in športniki, trenerji in
športni delavci, ki so vsak dan, dan za dnem živeli s športom. In če jim nismo mogli stati ob strani kot navijači, podporniki, če nismo mogli na športna dogajanja in na tribune, se jih vseeno lahko spomnimo sedaj. Povežimo se, kot smo se vsa ta leta: PREDLAGAJMO VSE TISTE, KI SO S ŠPORTOM IN ZA ŠPORT, sicer v okrnjeni ali spremenjeni obliki živeli naprej in dosegali nepozabne rezultate. Ne smemo jih v letu 2020 pozabiti ali spregledati, zato je objavljen razpis Športnik Krasa in Brkinov za leto 2020.

Želimo si, da sodelujete v čim večjem številu in nam do, ponedeljka 11. 1. 2021, posredujete predloge za priznanja, ki naj bodo v skladu s Pravilnikom o priznanjih za Športnik Krasa in Brkinov, ki je priložen v prilogi. Kandidate lahko predlagajo klubi, društva, druge športne organizacije, podjetja, vzgojno-izobraževalne ustanove ter posamezniki – fizične osebe. Vsi
predlogi naj bodo oddani na razpisnem obrazcu in naj vsebujejo točne podatke. Predlog pošljite na e-naslov: niko.zadnik@sport-sezana.com (za Športnik Krasa in Brkinov 2020).

V luči epidemiološke situacije in skladno z vsemi priporočili NIJZ, bomo predvidoma 15. februarja 2021 izvedli virtualno slavnostno podelitev in sledili tradiciji, odličnosti, vrednotam in zdravju skozi šport za NAJ ŠPORTNIK-e KRASA IN BRKINOV!

Za vse dodatne informacije ter pomoč lahko pokličete Nika Zadnika na tel. 041 295 393 ali pišite na e-naslov: niko.zadnik@sport-sezana.com.

Športni pozdrav!

V prilogi :