Društva, ki delujejo v javnem interesu

Status delovanja v javnem interesu je poseben status, ki ga nevladni organizaciji (društvu, zavodu ali ustanovi) lahko podeli ministrstvo, če presodi, da njeno delovanje presega zasebne interese njenih ustanoviteljev ali članov in da deluje v javnem interesu.
Status v javnem interesu se vedno podeli za posamezno področje delovanja in ga nevladni organizaciji na njeno zahtevo lahko podeli ministrstvo, pristojno za to področje.
Status v javnem interesu na področju športa lahko tako podeli Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport.

DRUŠTVOM S STATUSOM DRUŠTVA, KI DELUJEJO V JAVNEM INTERESU, LAHKO POSAMEZNIK NAMENI DO 0,5 % DOHODNINE!

NA PODROČJU ŠPORTA JE STATUS PRIDOBILA ŠPORTNA ZVEZA OBČINE HRPELJE – KOZINA.

VSAKO LETO LAHKO NAMENITE DO 0,5 % DOHODNINE ŠPORTNIM DRUŠTVOM, NAMESTO DRŽAVI. ŠPORTNA ZVEZA BO PRIDOBLJENA SREDSTVA RAZDELILA MED ŠPORTNA DRUŠTVA!

Z malo dobrodelne aktivnosti pomagamo društvom, kjer njihovi člani delujejo v javnem interesu in prostovoljno!

Nevenka Ražman, predsednica